Διοίκηση

21/6/2015-.................

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιουνίου 2015. 

 

Η σύνθεση έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Φίλιππος Κότσης

 

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νίκος Αναστασόπουλος

 

Β΄ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Καραθάνος

 

Γενικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Μουστάκης

 

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Φωτόπουλος

 

Ταμίας: Θωμάς Παπαθεοδώρου

 

Γενικός Αρχηγός: Κιουριτζόγλου Στέφανος

 

Αναπλ. Γενικός Αρχηγός: Παρδακίδης Γεώργιος

 

Μέλη:

 

Ιωσήφ Ξυπνητός

 

Γεωργία Ντρε-Παυλίδη

 

Τζαμουράνης Ηλίας

 

Δημήτριος Σπαθούλας

 

Γεώργιος Βανικώτης 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

Ευγενία Τζάτζου-Γαλάνη

 

Δημήτριος Τζαβέλλας

 

Θεοχάρης Τσιστράκης 

 

Παύλος Μουζάς

 

 15/6/2014-21/6/2015

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου μετά τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουνίου 2014. 

Η σύνθεση έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ιωσήφ Ξυπνητός

Α΄Αντιπρόεδρος: Νίκος Αναστασόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Παπαθεοδώρου

Γενικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Μουστάκης

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας :Γεωργία Παυλίδη Ντρε

Ταμίας: Γαλάνης Κωνσταντίνος

Γενικός Αρχηγός: Σπαθούλας Δημήτριος

Αναπλ. Γενικός Αρχηγός: Ορέστης Τσάμπρας

Γενικός Διευθυντής: Εμμανουήλ Τσαγκιώτης

Μέλη: Γεώργιος Νάος (Υπεύθυνος Γυναικείου τμήματος)

         Δημήτριος Μιχαλάς (Αναπλ. Ταμίας)

         Γεώργιος Βανικώτης(Υπεύθυνος συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων)

         Θεοχάρης Τσιστράκης 

Αναπληρωματικά Μέλη:

                           Βασίλειος Πανώριος

                           Ηλίας Τζαμουράνης

                           Παύλος Μουζάς

                           Ιωάννης Κουτουφάς

 

20/2/2013-15/6/2014

Ο Ιωσήφ Ξυπνητός είναι ο νέος πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου μετά την παραίτηση για προσωπικούς λόγους του Κώστα Χαραλαμπάκη. Τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου κατέλαβε ο Γεώργιος Βανικιώτης, ενώ και ο Βασίλειος Ραμαντάνης έγινε τακτικό μέλος του Δ.Σ. από αναπληρωματικό μέλος.  Έτσι η σύνθεση του Δ.Σ. μετά την συνεδρίαση της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Ξυπνητός Ιωσήφ
Α΄Αντιπρόεδρος
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Β΄Αντιπρόεδρος
Βανικιώτης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας
Μουστάκης Εμμανουήλ
Γενικός Αρχηγός
Σπαθούλας Δημήτριος
Ταμίας
Ντρε-Παυλίδη Γεωργία
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Μιχαλάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός
Λουκόπουλος Ανδρέας
Α΄ Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Βασίλειος
Β΄ Σύμβουλος
Κουτουφάς Ιωάννης
Γ΄ Σύμβουλος
Ευγένιος Μιλτιάδης
Δ΄ Σύμβουλος
Νάος Γεώργιος
Ε΄ Σύμβουλος
Ραμαντάνης Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη

Κορρές Στυλιανός
Παπαδήμας Αθανάσιος
Παύλου Ευάγγελος