Φάρκας Ντόρι
Εθνικότητα
hun Ουγγαρία
Θέση
περιφερειακός 1/2
Height
2,02
Ομάδα